ALLERJİ VE İMMUNOLOJİ

Kedi ve köpeklerde bilinen en yaygın alerjik ve immünolojik hastalıklar; başta gıda allerjileri, atopi olmak üzere, otoimmun hastalıklar (immun-mediated hemolitik anemi, immun-mediated trombositopeni), sistemik lupus eritamatosus, bronşiyal astım gibi problemlerdir.

Hastalarımız, hematolojik ve biyokimyasal testler, deri testleri, serum total IgE ve spesifik IgE tayini gibi kriterlerle kesin tanı almakta ve en gelişmiş yöntemlerle tedavileri yapılmaktadır. Hastanemizde ayrıca eliminasyon tedavisi ve gelişmiş immunoterapi/immunonutrisyon yöntemleri de başarıyla uygulanmaktadır.

Yukarı kaydır