ANESTEZİ VE REANİMASYON

Anesteziyoloji oldukça kompleks bir bilim dalı olması ve konusunda uzman bir ekip tarafından yürütülmesi gereken bir süreç olması nedeni ile anestezi protokolleri hastanemizde 24 saat titizlikle yürütülmektedir. Anestezi ve ağrı yönetiminde en uygun anestezi yaklaşımının belirlenmesi ve perioperatif dönemde bir komplikasyon ile karşılaşılmaması bakımından hastalarımızın sağlık durumu, türü, ırkı, yaşı, gebelik durumu gibi faktörleri her aşamada dikkate alınmakta ve prosedürler bu yönde düzenlenmektedir. Her anestezi, her kedi köpek için uygun olmayabilir ve farklı sistemlerin cerrahileri için farklı yöntemler gerektirebilir.

Anestezi öncesi hastalarımızın hematolojik ve biyokimyasal muayeneleri ile akciğer grafisi ve yaşlı hastalarımızda ise bunlara ilaveten EKG ve EKO incelemeleri yapılmaktadır. Rutin muayenelerinden sonra ilave ileri tetkikler gerektiği durumlarda bunların da yapılmasını takiben hastalarımız operasyona hazırlanmış olurlar.

Anestezi yöntemi bölgesel anestezi, sedasyon, genel anestezi ve bunların tamamının monitorizasyonunu ve hastalarımızın anestezi öncesi konsültasyonlarını kapsamaktadır.

Hastanemiz bünyesinde uzman hekimlerimiz tarafından AM832 VET Otomatik Ventilasyon Anestezi Cihazı ile ameliyatlarımızda en güvenli anestezi protokolleri sunulmaktadır.

Anestezi öncesi konsültasyon aşamasında, hasta yakınlarının cerrahi ve uygulanacak anestezi türü,  perioperatif süreç bakımından bilgilendirilmeleri gerçekleştirilir. Anestezi altındaki hastalarımızın, son teknoloji monitörler vasıtasıyla, ameliyat süresi boyunca kalp ve solunum hızı, kalp ritmi, oksijen saturasyonu, beden ısısı, kan basıncı vb. parametreleri izlenmekte ve tüm bu veriler kayıt altına alınmaktadır. Bu amaçla hastanemiz ameliyathanesinde MINDRAY uMEC 12 HASTABAŞI MONİTÖRÜ kullanılmaktadır.

MINDRAY uMEC 12 HASTABAŞI MONİTÖRÜ

AM832 VET Otomatik Ventilasyon Anestezi Cihazı

YOĞUN BAKIM

Yoğun bakım ünitemizde gerek cerrahi bölümlerin hastaları gerekse cerrahi içermeyen hastalarımızın bakım ve tedavi süreçleri takip edilmektedir. Ameliyat sonrası tüm hastalarımız önce yoğun bakıma alınmakta hastanın durumuna ve yapılan işleme göre belirlenen süre gözetim altında tutulmakta ve tedavileri prosedürlere bağlı kalınarak titizlikle yapılmaktadır.

Yoğun bakım ünitesinin uzman hekimleri, tanı laboratuvarı, görüntüleme merkezi ve diğer bölümlerin uzmanları ile koordinasyon dahilinde çalışırlar. Hastalarımız, hasta başı monitörler aracılığı ile 24 saat takip edilebilme olanağına sahiptir.

POST-OPERATİF BAKIM

Post-operatif dönemde tüm hastalarımız için ağrı ve stres yönetimi, sıvı, antibiyotik tedavileri, beslenmeleri ve ilaç uygulamaları hastanemiz uzman hekimleri tarafından titizlikle uygulanmaktadır. Hastalarımızda bu yöntemlerin öncelikle noninvaziv ya da minimal invaziv yöntemlerle uygulanması adına çaba gösterilmektedir.

AĞRI YÖNETİMİ

Hastanemizde akut ve kronik ağrı yönetiminde temel hedef hastalarımızın bireysel olarak değerlendirilmesi ve tedavilerinin yapılmasıdır. Bir canlının refah düzeyinin en önemli göstergelerinden biri olan ağrı durumu tüm hekimlerimizin hassasiyetle yaklaştığı bir durum olup, ekibimiz tarafından ağrının olmaması ya da mümkün olan en kısa sürede tedavisinin yapılması hususunda çaba sarf edilmektedir.

Yukarı kaydır