CHECK-UP VE KORUYUCU HEKİMLİK

Koruyucu Hekimliğin amacı, bir hastalığın önlenmesi ve kontrol altına alınması olup diğer bir ifade ile bir hastalığın ortaya çıkmasının önlenmesidir. Hedef, hastalarımıza sağlıklı, kaliteli, uzun bir yaşam süresi sunulması olup veteriner tıbbın bugün geldiği noktada son derece önemsenmesi gereken bir bilim dalıdır. Koruyucu hekimlik, sadece yıllık aşı ve antiparaziter uygulamalarını kapsamamaktadır. Koruyucu hekimlik uygulamalarının kapsamı; titre testleri, check-up; (erken tanı uygulamaları) detaylı klinik muayene, laboratuvar ve görüntüleme desteğiyle (hemogram, biyokimyasal tetkikler, tam idrar analizi ve gaita muayenesi) gerçekleştirilmektedir. Check-up aralıkları risk analizi yanında ırk predispoze hastalıkların dikkate alınması ile belirlenmektedir.

İmmunomodülatör ilaç uygulamaları; gerektiği durumlarda yavruların risk durumuna göre aşılama öncesi dönemde ve yetişkin hastalarımızda da birçok hastalığın klasik tedavilerin yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla uygulanmaktadır.

Aşı programları; bilinen viral ve bakteriyel hastalıklara karşı düzenli aşılama yöntemlerini kapsamaktadır. Ulusal aşı rehberlerine bağlı kalarak yavru ve erişkinler için farklı aşı programları uygulanmaktadır. Başlangıç aşı programlarının devamında aşılama öncesi mutlaka titre testleri sayesinde düzenli periyotlarla antikor düzeylerinin takibi sonrası tekrar aşı uygulamaları belirlenmektedir.

İç ve dış parazit uygulamaları; çevresel ve bireysel risk analizleri kapsamında düzenli aralıklarla antipaziter uygulamaların yapılması hem bireysel hem de çevresel risk bakımından önem arz etmektedir.

Beslenme; sağlıklı beslenmenin birçok hastalığın profilaksisi konusunda olduğu kadar tedavi sürecinde de çok hayati bir öneme sahip olduğu bilinmektedir. Sağlıklı beslenme ve beslenme hastalıkları konusunda hasta yakınlarımızın detaylı olarak bilgilendirilmesi birçok olası hastalığı önlemektedir.

Hijyen; hijyenik ortam gereklilikleri konusunda hasta yakınlarının bilinçlendirilmesi oldukça önemli bir husustur. Çevresel ve kişisel risk problemleri; çevre kontaminasyonundan toksikasyona kadar risk oluşturma olasılığı bulunan tüm maddeler hususunda hasta yakınlarının bilgilendirilmesi de koruyucu hekimlik açısından önem arz etmektedir.

Irk predispoze hastalıkların takibi; bazı kedi ve köpeklerin ırk özellikleri bakımından yatkın oldukları genetik ve edinsel birçok hastalık olduğu bilinmektedir. Hastanemizde bu anlamda ırk özelliklerinin beraberinde getirdiği bu tür hastalıklar yakından takip edilerek bir sistem dahilinde gerekli önlemler alınmaktadır. Böylece hastalarımızın hayat kalitesi maksimum düzeyde tutularak yaşam süresi uzatılmaktadır.

Biyomarkerlar; günümüzde hastalıkların erken tanısında hayati bir öneme sahiptir. Kardiyak, böbrek, hematolojik hastalıklar ve bazı neoplastik hastalıkların erken tanılarında biyomarkerlar hekimlere büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Hastanemizde birçok hastalık için, spesifik biyomarkerlar sayesinde geri dönüşümü olmayan durumlar için erken tanı ile yaşam sürelerinin uzatılması hedeflenmiştir.

Yukarı kaydır