DAVRANIŞ HASTALIKLARI

Kedi ve köpeklerde, sistemik hastalıklarla karışabilse de birçok vakada altta yatan nedenin bir ruhsal ve diğer davranış probleminden kaynaklandığı bilinmektedir. Hastalarımızda en sık rastlanılan ruhsal ve diğer davranış problemleri; ayrılık anksiyetesi, agresyon, obsesif kompülsif bozukluk yanında geriatrik hastalarda görülen birçok davranış hastalıkları şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu hastalıkların tedavilerinin oldukça uzun ve zahmetli olduğu bilinmekte ve titizlikle takip edilmesi gerekmektedir.
Vetprime Hayvan Hastanesinde konusunda uzman hekimler tarafından dostlarımızda olası davranış problemlerinin tanısını takiben titizlikle tedavi ve rehabilitasyonu yapılmaktadır. Bunun yanında eş zamanlı takip gereken tedavi planlarının hasta yakınının da eğitimiyle paralel olarak yürütülmesi hastanemiz tarafından sağlanmaktadır.

Yukarı kaydır