DERMATOLOJİ

Vetprime Hayvan Hastanesi, ileri teknolojik imkanları kullanarak hastalarımızda karşılaşılan tüm dermatolojik problemlere uygun tanı ve tedavi yöntemleriyle çözüm getirmektedir. Veteriner dermatolojide ayırıcı ve kanıta dayalı tanı ve tedavi yöntemleri çok önemli bir husustur.

Deri hastalıkları arasında önemli yer tutan sorunların başında alerjik ve atopik dermatitisler büyük yer tutmaktadır. Alerjik, hormonal, bakteriyel, viral, paraziter, fungal, tümöral ve  immun kökenli deri hastalıkları kedi ve köpeklerde sıklıkla karşılaşılan problemler olup mutlaka doğru tanı ile primer ve sekonder nedenlere yönelik tedavi gerektirmektedir. Dermatolojik problemlerin tedavisinin oldukça zor ve zahmetli bir süreç olduğu bilinmektedir ve altta yatan nedenin önce doğru tanısı ve kanıta dayalı tıp kuralları kapsamında tedavisinin yapılması gerekir.

Bu amaçla, hastanemiz uzman hekimleri tarafından detaylı anamnez ve kapsamlı dermatolojik muayeneyi takiben, serolojik ve intradermal alerji testleri, deri kazıntı testleri, deri biyopsisi, sitolojik, parazitolojik, bakteriyolojik ve fungal incelemeler, IgE düzeylerinin tespiti, dermatoskopi, wood lambası tekniği, hemogram, biyokimya ve hormon analiz yöntemleriyle doğru tanıya ulaşılmasını takiben en güncel bilgiler ışığında uygun tedavileri yapılmaktadır.

Yukarı kaydır