ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI

Endokrinoloji, hormonlardan kaynaklanan bozuklukları inceleyen bir bilim dalıdır. Kedi ve köpeklerde sıklıkla karşılaşılan endokrin ve metabolizma hastalıkları; obesite, böbrek üstü bezi hastalıkları (hiperadrenokortisizm-Cushing hastalığı ve hipoadrenokortisizim-Addison hastalığı), tiroid problemleri (hipertiroidizm, hipotiroidizm), diabetes mellitus, diabetes insipidus, paratiroid fonksiyon bozuklukları (hiperparatiroidi ve hipoparatiroidi) ve büyüme hormonu ve reproduktif hormon bozuklukları, D vitamini,  kalsiyum ve fosfor metabolizması bozuklukları olarak sıralanabilir.

Vetprime Hayvan Hastanesinde tanı amacıyla hematolojik ve biyokimyasal testler, spesifik hormon testleri, supresyon testleri, ultrasonografi, biyopsi yöntemleri başarıyla uygulanmakta ve en kısa sürede doğru teşhise ulaşılmaktadır. Hastalarımızın doğru tanı almasını takiben uygun tedavi yöntemleri ile sağlıklarına kavuşmaları en büyük hedefimizdir.

Yukarı kaydır