ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Küçük hayvanlarda koruyucu hekimlik ile mutlaka koordinasyon dahilinde olması gereken enfeksiyon hastalıkları bölümü viral ve bakteriyel kaynaklı birçok hastalığın tanı ve tedavisini kapsamaktadır. Birincil hedefimiz ulusal aşılama rehberlerine bağlı kalınarak gerekli aşı programlarının uygulanması ve olası hastalıkların önüne geçilmesidir.

Bunların yanında yoğun bakımda ve yatılı hasta odalarında olası enfeksiyonların önüne geçilmesi ve mevcut enfeksiyonların tedavi edilmesi de bu bölümün amaçları arasındadır.

Uzman hekimlerimiz tarafından tanı ve tedavilerin titizlikle yönetildiği “Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü”, “İzolasyon Birimi”, “Koruyucu Hekimlik” ve “Mikrobiyoloji Laboratuvarı” ile multidisipliner bir anlayışla koordinasyon dahilinde çalışmaktadır.

Hastanemizin Viroloji ve Mikrobiyoloji Laboratuvarında yapılan tetkikler; hızlı test kitleri, aerob ve anaerob bakteri kültürleri, kulak, burun, boğaz kültürü, dokulardan alınan biyopsi kültürleri, gaita, idrar, kan, konjunktiva, periton ve plevral sıvı, tüm vücut sıvıları, deri kazıntısı ve diğer sekresyonlar, yara kültürleri, mantar kültürü, antibiyogram duyarlılık testleri, tüp aglütinasyon testlerini kapsamaktadır.

Yukarı kaydır