GASTROENTEROLOJİ

Gastrointestinal sistemde, özofagus, mide, ince ve kalın barsaklar, pankreas, karaciğer, safra kesesi ve safra yollarını kapsayan hastalıklar değerlendirilmektedir.

Hayvanlarda sıklıkla karşılaşılan gastrointestinal sistem hastalıkları, megaözofagus, gastrointestinal sistem yabancı cisimleri, motilite bozuklukları, gastrit ve ülseratif sorunlar, inflamatuvar barsak hastalıkları, hepatik lipidosis, hepatik ensefalopati, akut ve kronik pankreatitis, akut ve kronik hepatitis, safra kesesi ve safra yollarını içine alan birçok problemi kapsamaktadır.

Hastanemiz bünyesinde güncel teknolojik tanı ve tedavi yöntemleri kullanılarak gastrointestinal sistem hastalıklarının tedavileri gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla endoskopi yöntemiyle gastrointestinal sistemin görüntülenmesi tanıda altın standart olarak kabul edilmektedir. Bu yöntem sayesinde, sistemin tam bir muayenesi yapılmakta aynı zamanda lezyonlu bölgeden biyopsi alınma ve yabancı cisimlere ameliyatsız ve minimal invaziv işlemlerle müdahale etme şansı sunulmaktadır. Özofagoskopi, gastroduodenoskopi, kolonoskopi yöntemleri yanında hematolojik ve biyokimyasal testler, tür spesifik biyomarker testleri, dijital radyoloji ve ultrasonografi yöntemleri sayesinde uzman hekimler tarafından tanıya gidilmektedir.

Yukarı kaydır