GENEL CERRAHİ

Vetprime Hayvan Hastanesinde tüm ameliyatlar, konusunda uzman veteriner hekimler tarafından gerçekleştirilmektedir. Son teknolojik imkanlarla tam steril ameliyathanemiz,  hastalarımıza 24 saat hizmet sunabilecek yeterlilikte cerrahi alet ve ekipman donanımına sahiptir. Hedefimiz hastalarımızın ameliyat sürecini konforlu ve güvenli bir şekilde geçirmeleridir.

Ameliyat öncesi yapılan tetkikler ve konsültasyon sonrasında anestezi uygunluğuna karar verilen hastalarımız ameliyat hazırlık birimine alınmaktadır. Hazırlık aşamasını takiben ameliyathaneye alınan hastalarımızın ameliyat öncesinde tüm profilaktik uygulamaları yapılmakta, ameliyat süresince kalp ve solunum parametreleri, EKG, oksijen saturasyon, kan basıncı, beden ısısı hasta başı monitörü ile takip edilmektedir.

Ameliyathanemizde kapalı devre anestezi cihazı ile gaz anestezi kullanılarak hastalarımıza güvenli anestezi imkanı sunulmaktadır.

Vetprime Hayvan Hastanesinde;

 • Yumuşak doku cerrahisi
 • Göz operasyonları
 • Diş operasyonları
 • Travma cerrahisi
 • Ortopedik operasyonlar
 • Spinal kord cerrahileri
 • Tüm sistemlere ait endoskopik incelemeler (rinoskopi, larinkoskopi, trakeoskopi ve bronkoskopi, laparaskopi, artroskopi, özofagoskopi, gastroduodenoskopi, kolonoskopi, sistoskopi) güvenli bir şekilde uygulanmaktadır.
 • Rekonstruktif cerrahi (sadece hastalarımızın sağlığını olumsuz etkileyen durumlarda uygulanmaktadır)
 • Onkolojik cerrahi
 • Baş ve boyun cerrahisi
 • Toraks cerrahisi
 • Gastrointestinal sistem cerrahisi (özofagus, mide, barsak, hepatobilier sistem)
 • Konjenital anomali cerrahileri
 • Endokrin sistem cerrahisi (tiroid, paratiroid, pankreas, böbreküstü bezleri, over ve testisler)
 • Biyopsi (pounch biyopsi, eksizyonel biyopsi)

başarıyla uygulanmaktadır.

Hastanemizde ameliyatları yapılacak hastalarımıza güncel cerrahi imkanlar sunulmakta, bu anlamda “LigaSure” tekniği ile güvenli operasyonlar yapılmaktadır.

LigaSure

Sterilizasyon Ünitesi: Ameliyathanede kullanılacak cerrahi alet ve malzemeler yıkama ve dezenfeksiyon cihazında yıkanıp kurutulmasını takiben paketlenerek otoklav ve kuru hava sterilizatörü ile sterilizasyonu yapılarak operasyona hazır hale getirilmektedir.

Yukarı kaydır