VETPRIME HAYVAN HASTANESİ

Başarımız, bilgimizin ve tecrübemizin yansımasıdır.

Vetprime Hayvan Hastanesi, konusunda uzman veteriner hekim kadrosu ile etik ve deontoloji ilkelerinden ödün vermeden, çalışmalarında bilimsel gelişmeleri esas alarak, ilgili yasalara ve meslek ilkelerine bağlı kalmanın bilinciyle ilk defada ve her defada hastalarına aralarında ayrım yapmaksızın eşit ve doğru hizmet vermeyi prensip kabul ederek, bu kapsamda tüm gereklilikleri uygulamayı kalite politikası olarak benimsemiştir. Çalışmalarımız, bilimsel gelişmeler ışığında gerek hekimlerimiz gerekse intörn ve stajyer öğrencilerimizle bir akademi formasyonu kapsamında yürütülmektedir.

Hastanemizde, kanıta dayalı tıp esasından yola çıkılarak ve bilimsel gelişmeler takip edilerek, modern imkânlarla “yenilikçi ve sürekli gelişme” esası benimsenmiş olup, uygulanacak prosedürlerin her aşamasında yüksek verimliliğin hedef alınması, hekimlerimizin en yüksek standarda ulaşması amaçlanmıştır. Hastane dahilindeki tüm hizmetlerimiz önceden belirlenmiş iş akış planı kapsamında standardize edilmektedir.

Sahipli hayvanların koruyucu uygulamaları ve veteriner hekim hizmetlerinin yanı sıra günümüzün en büyük toplumsal sorunlarından biri olan sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu, koruyucu uygulamaları ve haklarının korunması yönündeki çalışmalar da hastanemizin hizmetleri kapsamındadır.

Hastanemizin tıbbi ve idari faaliyetleri, uluslararası modern yönetim ilkeleri doğrultusunda yürütülmektedir. Hastane çalışanlarımız için kalitenin anlamı, hastalarımıza doğru ve tam olarak tanı konulması ve mümkün olduğu kadar kısa sürede fiziksel ve tıbbi açıdan fonksiyonlarının optimal düzeye getirilmesidir.

Saygınlık ve güvenilirliğimizden ödün vermeksizin kaliteye yönelik sıfır hata ile amacımızı gerçekleştirebilmemiz için, hastane hizmetlerimizin 7/24 saat kesintisiz ve aynı kalitede sunulması hedeflenmiştir.

En önemli ilkemiz, işimizin öneminin ve kutsallığının farkında olmak ve yaptığımız işe saygı duymaktır. Her aşamada görevimizin ne kadar önemli olduğunun bilinciyle hareket etmek, her adımımızı aynı ciddiyet ve hassasiyetle atmamız, işimize duyduğumuz saygı ve sevgiden kaynaklanmaktadır. Yaptığımız çalışmalarda mesleki ve etik ilkelere sadık kalmak, tüm canlıların yaşam hakkına saygı, dürüstlük, adilane davranış, güven ve dostluk ilkelerini gözetmemiz bizleri yürüdüğümüz yolda hızla ilerletecektir. Başarımız, bilgimizin ve tecrübemizin  yansımasıdır.

Hastanemiz, dezenfeksiyon ve sterilizasyon politikaları ile tam hepafiltreli havalandırma sisteminin yanı sıratam steril ameliyathane ve yoğun bakım ünitesi ile hastalarımıza en iyi hizmeti sunmaktadır.

Hastanemiz, 1200 m2 kullanım alanı (açık ve kapalı alan), 16 araçlık otoparkı ile ülkemizin en büyük hayvan hastanelerinden biri olup, Acil ve Poliklinik olmak üzere iki ayrı giriş bölümünden oluşmaktadır.

Vetprime Hayvan Hastanesi, Acil Servis, Poliklinik Hizmetleri ve İdari Bölüm olmak üzere üç bölüm halinde hizmet vermektedir.

 • “Triyaj ve Acil Müdahale Odası”
 • “Bekleme Salonu”
 • “Muayene Odaları” (yavru, erişkin, kedi ve köpekler için ayrı dizayn edilmiş)
 • “Dahiliye”, “Genel Cerrahi”, “Doğum ve Jinekoloji” poliklinikleri
 • “Eczane”
 • “Diş Muayene Polikliniği”
 • “Göz Muayene Polikliniği”
 • “Sorumlu Veteriner Hekim Odası”
 • “Uzman Veteriner Hekim Odası”
 • “Toplantı ve Eğitim Salonu”
 • “Kütüphane”
 • “Numune Alma Odası”
 • “Tedavi Odası”
 • “Laboratuvar”
 • “Ultrasonografi ve Ekokardiyografi”
 • “Operasyon Hazırlık Odası”
 • “Yatan Hasta Birimi” (kedi ve köpek)
 • “Sterilizasyon Ünitesi”
 • “Yoğun Bakım”
 • “Post-operatif Bakım”
 • “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi”
 • “İzolasyon Odası”
 • “Ameliyathane”
 • “Endoskopi”
 • “Hemodiyaliz”
 • “Radyoloji”
 • “Pet Kuaför”
 • “Çamaşırhane”
 • “Yemekhane”
 • “Depo”
 • “Yardımcı personel odaları”

Yukarı kaydır