HEMATOLOJİ

Kedi ve köpeklerde en sık rastlanan hematolojik problemlerin başında yavru ve erişkin anemisi (demir eksikliği, hemolitik ve aplastik anemi vb.) yer almaktadır. Bunu takiben kemik iliği hastalıkları, kanama ve pıhtılaşma bozuklukları, lenfoproliferatif hastalıklar, lösemi, trombositopeni, enfeksiyöz ve paraziter kan hastalıkları, bazı kan hücresi disfonksiyonları, tromboemboliler kedi ve köpeklerde sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu hastalıkların birçoğunun konjenital ya da edinsel olması bakımından son derece titiz ve sistematik yöntemlerle tanıya gidilmesi gerekmektedir. Tanıda radyolojik muayene, hematolojik ve biyokimyasal testler yanında uzman bir hekim tarafından periferik kan yayması ve kemik iliği incelemesi yapılmaktadır. Uygun boyama yöntemleri ile kan hücreleri sitolojisi, kan parazitleri muayeneleri ve kan grubu tayini gerçekleştirilmektedir.

Vetprime Hayvan Hastanesinde gerek büyük operasyonlar sırasında gerekse birçok kan hastalığının tedavisi süreçlerinde, kan ve kan ürünleri transfüzyonları güvenli bir şekilde uygulanmaktadır.

Yukarı kaydır