HEMODİYALİZ

Hemodiyaliz, akut ve kronik böbrek yetmezlikleri ile zehirlenme durumlarında kanda toksik düzeyde olan üreyi ve toksik maddeleri kandan temizlemek amacıyla yapay bir böbrek görevini üstlenme işlemidir. Başka bir ifade ile kanın makine aracılığı ile dışarıda temizlenerek vücuda tekrar geri verilmesi işlemidir.

Hastanemizde son teknolojik özelliklere sahip tam donanımlı bir hemodiyaliz ünitesi, konusunda uzman hekimler tarafından yönetilmektedir. Hemodiyaliz sırasında hastaların yakından monitörizasyonu yanında tam hijyenik ortam sağlanmaktadır. Hastanemizde hemodiyaliz yanında periton diyalizi de başarı ile uygulanmaktadır.

Vetprime Hayvan Hastanesinde akut ve kronik böbrek yetmezliği olan kritik hastaların iyileşmesini desteklemek ve 24 saat sürekli renal respasman tedavisi sağlamak amacıyla hizmet vermektedir.

Yukarı kaydır