NEFROLOJİ

Nefroloji, üriner sitem ve böbrek patolojilerini gerek koruyucu hekimlik ve gerekse hastalık dönemleri açısından inceleyen bir bölümdür. Akut ve kronik böbrek yetmezlikleri, nefrotik sendrom, polikistik böbrek hastalıkları, glomerulonefrit ve pyelonefritisler özellikle küçük hayvan hekimliğinde oldukça sık karşılaşılan hastalıklar olup, kalıtsal problemler yanında, yaşam tarzı ve beslenme hataları ile direkt ilişkilidir. Bu bakımdan tam idrar tetkiki (TİT), hematolojik ve biyokimyasal testlerin yanı sıra kan gazı ve elektrolit değerleri ile kan basıncı ve proteiniüri, erken tanıda önemli bir biyomarker olan SDMA testi ve mikroalbuminürinin takibi bakımından önem arz etmektedir. Hastanemizde tüm bu tetkiklerin yanı sıra ultrasonografi ve diğer radyolojik görüntüleme tetkikleri uzman hekimlerimiz tarafından yapılmaktadır. Vetprime Hayvan Hastanesinde tanı amacıyla girişimsel radyoloji yöntemleri de güvenli bir şekilde kullanılmaktadır.

Yukarı kaydır