SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI

Küçük hayvan hekimliğinde en sık karşılaşılan solunum sistemi hastalıkları arasında, akut ve kronik bronşitler, enfeksiyona bağlı pneumoniler, özellikle kedilerde karşılaşılan bronşiyel astım, alerjik astım, ırk predispoze havayolu sendromları, pulmoner hipertansiyon, pulmoner emboli, larinks paralizi ve trakea kollapsı gibi problemler yer almaktadır.

Hastanemizde, bu hastalıklara yönelik tam laboratuvar desteği yanında, radyolojik muayene, bronkoskopi (biyopsi ve bronkoalveolar lavaj incelemesi), torakosentez gibi ileri tekniklerle tanı verilmekte ve uygun tedavileri başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

Yukarı kaydır