TANI LABORATUVARLARI

Kanıta dayalı tıp ve hastaya doğru tanı verilmesi, tedaviden tam bir sonuç alınmasının şüphesiz en önemli şartıdır. Vetprime Hayvan Hastanesinde bu anlamda tam teşekküllü bir laboratuvarın yüksek standartta hizmet vermesi amaçlamış ve son teknolojik imkanlarla hizmet veren bir laboratuvar dizaynı yapılmıştır. Laboratuvarımız sayesinde hastalarımızda doğru tanıya gitmek en büyük hedefimizdir. 7/24 çalışan laboratuvarımız, hastalarımıza doğru ve zamanında hizmet vermektedir.

Vetprime Hayvan Hastanesi bünyesinde entegre cihazlarla çalışmanın avantajlarını iş verimliliğimize yansıtarak güvenli bir laboratuvar sistemi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

 • HEMATOLOJİ

Vetprime Hayvan Hastanesi laboratuvarında VH5R Retikülosit Ölçümlü Lazer Kan Sayım Cihazı kullanılmaktadır.

VH5R Retikülosit Ölçümlü Lazer Kan Sayım Cihazı

 

 • BİYOKİMYASAL ANALİZLER

Hastanemizde FUJIFILM NX-600 IC biyokimya cihazları ile hastalarımızın tüm biyokimyasal parametreleri güvenli bir şekilde incelenmektedir.

 • SDMA ve İdrar P:C oranı; Renal hastalıkların erken teşhisinde kullanılan parametrelerdir.
 • CRP- Akut Faz Proteinleri; Serum CRP (C-reaktif protein) konsantrasyonu yangısal, travmatik hasar ve neoplazi durumlarında artış göstermektedir. Hastalığın tedavi sürecinin takibinde kullanılan çok önemli bir parametredir.
 • Fenobarbital düzeyi; Nöbet geçiren hastalarda tedavinin terapötik referans aralığında olup olmadığını belirlemek için serumdaki seviyesi test edilir.

 • HORMON ANALİZLERİ

Vetprime Hayvan Hastanesi bünyesinde bulunan Bionote Vcheck V200 Hormon Analiz Cihazı ile birçok hastalığın tanısında önem arz eden aşağıdaki parametrelere bakılmaktadır;

 • Kedi/Köpek Akut-faz Proteinler: CRP, SAA (Kedilerde yangının tarama ve/veya izlenmesi)
 • Pankreatik Teşhis Markerları: cPL, fPL
 • Hormon Testi: cCortisol (Köpeklerde Adisson Hastalığı veya Cushing Sendromu teşhisi), T4, TSH (Köpeklerde ve kedilerde Hipo/ Hipertiroidizm teşhisi), cProgesterone
 • Antijen/Antikor Testi:  Vcheck, Kedi ve Köpek Antijen/Antikor Titre Testi
 • Trombotik Hastalık Markeri:  D-dimer
 • Köpeklerde NT-proBNP: Kalp yetmezliği teşhisi

Bionote Vcheck V200                                              

BA: Bile Asit: Köpeklerde ve kedilerde Portosistemik Şant’ın teşhisi ve karaciğer ile ilişkili hastalıkların teşhisinde kullanılmaktadır.     

 • İDRAR ANALİZİ (TİT)

Hastanemiz laboratuvarında veteriner hekimler için geliştirilmiş yazılım programı içeren idrar analiz cihazı ile hastalarımızın tam idrar tetkikleri yapılmaktadır.

İdrar Analiz Cihazı

 • KAN GAZLARI VE ELEKTROLİT DEĞERLERİ

Vetprime Hayvan Hastanesinde, acil servisimize başvuran hastalarımızda solunum, metabolik, asit-baz dengesi problemlerini ve böbrek hastalıklarını belirlemek amacıyla kan gazı tetkikleri yapılmaktadır. 

 • GAİTA MUAYENESİ
 • PATOLOJİ VE SİTOLOJİ
  • Histopatolojik ve Sitolojik İnceleme(ince iğne aspirasyonları, eksizyonel biyopsi, doku ve organ incelemesi).
  • İntraoperatif  konsültasyon(frozen)
  • Histokimyasal inceleme
  • İmmünohistokimyasal inceleme
  • İmmünofloresan inceleme

Hastanemiz bünyesinde son teknoloji ABAXIS VETSCAN HD mikroskop kullanılmaktadır.

ABAXIS VETSCAN HD mikroskop

 • MİKROBİYOLOJİ (KÜLTÜR & ANTİBİYOGRAM)
 • PARAZİTOLOJİ
  • Kan Parazitleri
  • Deri ve Kulak Parazitleri
  • Gaita Parazitleri
 • BİYOMARKERLAR
 • KAN GRUBU TAYİNİ
 • İMMUNOLOJİK TESTLER
  • Antinüklear Antikor (ANA testi)
  • Cooms testi
  • CRP testi
 • ALERJİ TESTLERİ
 • HIZLI TEST KİTLERİ VE İNFEKSİYÖZ HASTALIK PANELLERİ
 • İLAÇ DÜZEYLERİ
 • MİKOLOJİ
 • VİTAMİN DÜZEYLERİ
Yukarı kaydır