ÜROLOJİ

Üroloji, hastalarımızın üriner sistemlerini kapsayan problemlerinin tanısı yanında medikal ve cerrahi yöntemlerle uygun tedavilerini kapsayan bir bilim dalıdır. Hastalarımızın doğru tanı alması amacıyla kapsamlı üriner sistem muayenesi yanında laboratuvar yöntemleri (hematoloji, biyokimya tam idrar tetkiki), ultrasonografi ve diğer görüntüleme teknikleri ve sistoskopi ile desteklenmesi gerekmektedir.

En sık karşılaşılan ürolojik problemler; alt ürüner sistem enfeksiyonları, üriner disfonksiyon ve inkontinans, ürolithiazis, üriner sistem obstrüksiyonu, prostat, mesane ve böbrek tümörlerini içermekte olup, bu hastalıkların tanı ve tedavileri hastanemiz uzman hekimleri tarafından son teknolojik imkanlar sayesinde başarıyla yapılmaktadır.

Yukarı kaydır